Telefon: (77) 441 34 11
Siedziba: ul. Katowicka 55 lok. 4.8, 45-061 Opole

Nasz zespół


radca prawny Opole

Andrzej Toll

partner, radca prawny

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu. Ukończył historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (1983-1988) oraz prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1993 - 1998).

Mianowany nauczyciel, z ponad dziesięcioletnim stażem pracy w szkolnictwie (1988 -1999). Urzędnik w Wydziale Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (1999 -2001).

Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu (2001 - 2004).

Od 2000r. aplikant w Kancelarii Radców Prawnych Iwona i Bartosz Waszczuk, a następnie partner i wiceprezes zarządu w Spółce Waszczuk i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Namysłowie (2004 - 2012).

Zainteresowania: książki, książki….., teoria i filozofia prawa.

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym, prawie handlowym oraz gospodarczym.

Żona Agnieszka i synek Adaś.

e-mail: toll@pro-veritas.pl

doradca podatkowy Opole

Leszek Bagnicki

partner, doradca podatkowy

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego „Carolinum” w Nysie. Ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, a także studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i kontrola finansowa na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

W roku 2004 złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego, a ponadto uzyskał wpis na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie certyfikatu księgowego Ministra Finansów.

W latach 2005-2006 odbywał praktykę zawodową dla kandydatów na doradców podatkowych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu, Izbie Skarbowej w Opolu oraz w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Opolu. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał w roku 2007.

Posiada doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie rachunkowości i podatków jak i zarządzania podmiotami gospodarczymi, które zdobył pełniąc nie tylko funkcje doradcy podatkowego oraz głównego księgowego, ale również członka zarządu, dyrektora przedsiębiorstwa czy prokurenta.

Specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w reprezentowaniu stron podczas kontroli podatkowych, postępowań podatkowych i kontrolnych.

e-mail: bagnicki@pro-veritas.pl

prawnik

dr Andrzej Drzewiecki

radca prawny

Dr Andrzej Drzewiecki ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w 2004 roku. Studiował także za granicą w ramach programu stypendialnego Unii Europejskiej Socrates-Erasmus. Dr Drzewiecki jest adiunktem w Zakładzie Prawa Cywilnego i Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Opolskim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z prawem własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności przemysłowej. Za swoją pracę doktorską pt. „Zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego” zdobył nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w VIII edycji Konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką dotyczącą zagadnień własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Dr Drzewiecki jest autorem wielu publikacji na tematy związane z prawem własności intelektualnej, w tym współautorem komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyniki prowadzonych badań prezentował na wielu konferencjach krajowych oraz lokalnych. Prowadzi wykłady i zajęcia dla studentów z prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej, a także szkolenia z tego zakresu. Występuje jako biegły w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Współpracuje z Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Świadczył usługi na rzecz kancelarii radców prawnych z Opola. Biegle włada językiem angielskim.

e-mail: drzewiecki@pro-veritas.pl

pracownik administracyjny

Anna Grosicka

pracownik administracyjny

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu. Ukończyła studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu na kierunku bankowość i finanse w 2001 r. oraz zarządzanie kadrami w 2010 r.

W kancelarii odpowiada za organizację i funkcjonowanie sekretariatu.

e-mail: kancelaria@pro-veritas.pl

 

Radca prawny Opole, doradca podatkowy Opole, prawnik